Våre samarbeidspartnere!

 Samarbeidspartner  Telefon  Nettside
 GLAVA    www.glava.no
 ISOLA    www.isola.no
 Rennebu Dør & Vindu as 72 42 54 66  www.rennebudorogvindu.no
 Byggmakker Berkåk 72 42 54 40  
 Solem Sag 71 65 91 61  
 Smed Ivar Fjellstad 72 42 64 73  
 Norsk Celluloseisolasjon AS 57 86 11 33  www.isofiber.no
 Kvikne-Rennebu Kraftlag AL 72 42 80 00  www.krk.no
 Bårds Snekkeri AS 72 42 03 20  www.bards-snekkeri.com
 Rød-Eksperten AS 72 42 75 50  
 Digre Transport AS 72 43 20 90  www.digre-transport.no
 LuCo AS 74 80 70 00  www.LuCo.no
 Johan Solberg - arkitekt 72 42 07 27