Tømmerhuset vårt

 Å få bygge sitt eget tømmerhus var en drøm og et stort ønske for oss. Vi var heldige og fikk kjøpt tømmer på rot, og brukte lang tid på planlegging. Nå er det fire år siden vi flyttet inn. Huset har absolutt svart til forventningene. Vi føler huset har en god atmosfære både utvendig og innvendig. Soliditet, naturnært, estetisk og sunt er stikkord som karakteriserer bygget.

Om tømmer ikke har samme teoretiske isoleringsevne som nyere hus, føler vi at inneklimaet likevel er bedre. Huset er på ingen måte kaldt. Først og fremst kommer dette av at tømmeret magasinerer varme. Innetempe-raturen er stabil. Det samme kan man si om luftfuktigheten. Huset har ingen lufteventiler, veggene puster som et levende materiale.

Furutømmeret i veggene er hentet fra et område der årringene på trærne ikke er for store. Tak-åsene er av gran og tak-renner av lerk. Ellers kan vi nevne torvhaldkroker i einer, trapp i ask, kjøkk-eninnredning av gråor og kjølerom med osp.

Et meget viktig poeng for at et tømmerhus skal fungere, er at laftingen er tett. Vi kan trygt anbefale det å bo i tømmerhus og er meget fornøyd med arbeidet til Torslaft.

Ragnhild og
Hans Christian
Borchsenius + tre barn